Förslag om att bygga om Kolla Parkstad förskola

Efter beslutet som kom i höstas från Mark- och miljööverdomstolen behöver delar av Kolla Parkstads förskola att byggas om.

Mark- och miljööverdomstolen beslutade under hösten 2017 att avslå kommunens bygglov för Kolla Parkstads förskola. Därför behöver förskolan byggas om. Ett förslag har nu tagit fram som innebär att delar av byggnadens ena gavel tas bort.

Ombyggnationen av Kolla Parkstad förskola är fortfarande under planering och inga beslut är tagna. En projektgrupp arbetar med att ta fram förslag och lösningar för förskolan. Emma Kjernald som är chef för Samhällsbyggnadskontoret leder projektgruppen och hon vill ta höjd för ett växande Kolla Parkstad.  

-I samband med den här situationen tittar vi även på hur vi långsiktigt kan möta framtida behov av förskoleplatser i området, säger Emma Kjernald.

Under ombyggnationen ska arbetet påverka barnen och verksamheten så lite som möjligt. Föräldrar och pedagoger på förskolan kommer att få information löpande om vad som händer med förskolan, både inför och under ombyggnationen.

Kontakta gärna