Gå utbildning för att bli god man

Har du koll på vardagsekonomi och vill hjälpa någon som behöver stöd? Genom att bli god man kan du företräda ett barn eller en vuxen som av olika skäl behöver hjälp i frågor som rör sin ekonomi, kontakt med myndigheter och att bevaka sina personliga intressen och rättigheter.

Så blir du god man

För att bli god man behöver du först ha gått en utbildning. Under våren anordnas flera utbildningstillfällen i Kungsbacka. Se länken nedan för mer information.

Efter utbildningen kan du skicka in din intresseanmälan. Kungsbacka har ett samarbete med överförmyndaren i Mölndal som ansvarar för alla gode män och också godkänner vem som kan bli god man.

Vad krävs för att bli god man? Information på Mölndals stads webbplats.

Utbildning i Kungsbacka för att bli god man

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka