Individ & Familjeomsorgs verksamhetsplan

Nu är den äntligen här! Individ & Familjeomsorgs verksamhetsplan för 2018 innehåller matnyttig information för alla som är intresserade av att läsa mer om vårt arbete.

Individ & Familjeomsorg är en av Kungsbacka kommuns tio förvaltningar. Vi ansvarar för att alla som vistas i kommunen har en skälig levnadsnivå och arbetar förebyggande för att förhindra uppkomsten av sociala problem. Vår förvaltning ger olika former av stödinsatser efter individers och familjers behov, med särskilt ansvar för att barn och ungdomar växer upp under gynnsamma förhållanden. Läs mer om förvaltningen här.

Kommunikationsfunktionen på Individ & Familjeomsorg har tillsammans med utvecklare och utvecklingsledare inom de olika verksamheterna arbetat med att ta fram verksamhetsplanen sedan hösten 2017.

Planen beskriver bland annat arbetet och stödet som våra verksamheter bedriver, 2018 års mål och initiativ, och hur vi ska utvecklas som förvaltning. Verksamhetsplanen riktar sig till alla som är intresserade.

Klicka här eller på bilden för att ladda ner verksamhetsplanen.

Kontakta gärna