Kommunen och polisen ger löften till invånarna

För tredje året har nu Kungsbacka kommun och polisen gett ett medborgarlöfte till invånarna om hur vi tillsammans ska jobba med trygghet.

Årets medborgarlöfte fokuserar på trygghet för barn, för äldre, trygghet tillsammans och trygghet i offentlig miljö. Syftet med att sätta fokus på ett antal åtgärder under ett år är att öka tryggheten för invånarna. Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis.

Invånarnas synpunkter grunden till löftet

Det är kommuninvånarnas egna prioriteringar som ligger till grund för medborgarlöftet. Under våren träffade vi över 900 personer i åldrarna från 5 till över 65 är och pratade om trygghet. Det är de svaren och samtalen som nu ligger till grund för löftet.

Kungsbacka är en trygg kommun

Kungsbacka är en trygg kommun att bo, verka och vistas i men det finns ändå platser som upplevs som otrygga. Polisen menar att brottsutsattheten i ett område inte alltid stämmer överens med den upplevda otryggheten och vad vi då kan göra är till exempel att jobba med belysning och närvaro av polisen vid platser som upplevs som otrygga.

Vad lovar vi?

I årets medborgarlöfte lovar polisen att vara på de platser och tider där medborgarna upplever otrygghet och kommunen lovar att satsa extra på effekt- och trygghetsskapande belysning på utvalda platser.

För barnen lovar kommunen bland annat att hålla dialog med elever för att upplevelsen i omklädningsrum ska bli tryggare och polisen lovar bland annat att på frekvent tid besöka platser där det är känt att ungdomar uppehåller sig.

För att förbättra tryggheten för äldre kommer kommunen och polisen tillsammans att föreläsa vid flera tillfällen under året om trygghet ur äldres perspektiv för äldre personer.

Inom området trygghet tillsammans lovar vi att fortsätta utbilda och främja arbetet kring grannsamverkan. Polisen och kommunen ska under minst sex tillfällen hålla utbildningar i grannsamverkan och under minst tolv tillfällen skicka ut information om läget med bostadsinbrott till de personer som ingår i nätverket grannsamverkan.

Detta var några av de saker vi lovar i medborgarlöftet.

Läs Medborgarlöftet för 2018 i sin helhet

Kontakta gärna