Ann-Sofie Fritzon på Kuggaviksgården är en av deltagarna i projektet Kompetens Destination Halland. Foto: Hannah Björk

Miljonsatsning på halländsk besöksnäring

Startskottet har gått för den senaste satsningen inom Hallands besöksnäring, ett treårigt projekt där företagen ger förslag på vilka utbildningar som ska erbjudas. En företagare i Kungsbacka som ska delta, är Ann-Sofie Fritzson på Kuggaviksgården.

Projektet som heter Kompetens Destination Halland och bland annat bekostas med EU-medel, ska ge deltagarna branschspecifika utbildningar. Ann-Sofie Fritzson på Kuggaviksgården ser fram emot projektet i Region Hallands regi.

-Vi har ett helårsöppet vandrarhem med kurs- och konferensanläggning. Beläggningsgraden är 55 procent årsvis, vilket är bland de bästa i landet men jag skulle ändå vilja utröna möjligheterna att förlänga säsongen genom att vidga perioden eller öka försäljningen.

Projektet har precis satt igång och den första utbildningen som är en webbaserad värdskapsutbildning har nu alla de 4000 personer anmälda fått inbjudan till. Från Kungsbacka deltar närmare 1000 personer som är företagare och anställda i kommunen.

Utbildning på hemmaplan

Ann-Sofie tycker att det är bekvämt att få del av utbildningen på hemmaplan och slippa restid.

- Så länge det inte kostar mer än min egen tid, för det tar tid och resurser att åka långt bort för att vidareutbilda eller kompetenshöja sig.

Besöksnäringen i Halland ökar rekordartat. Aktörerna är små företag med inga eller få anställda.

- Det gäller att vara påhittig och ta vara på det som finns. Jag ser fram emot att knyta kontakter och få nya impulser. Här på Kuggaviksgården gör jag min bit av kundernas upplevelse – de kan sova och äta. För mig är det viktigt att veta vad som finns runtomkring som de kan ta del av för att de ska bli nöjda, menar Ann-Sofie Fritzson.

Företagen som bestämmer nästa utbildning

Alla deltagare som genomfört värdskapsutbildningen får besvara en enkät där de får frågor om behov av fler utbildningar och inom vilka områden de önskar lära sig mer. Det är alltså företagen själva som kan påverka vilka utbildningar som kommer att erbjudas näst.

- Flera deltagare har redan svarat på enkäten och det märks ett stort behov och intresse för digitalisering, marknadsföring och social media. Och det stämmer väl överens med de företagare som jag pratat med. Behovet att bli mer digital, bli bokningsbar online så gästen lätt kan hitta information och boka, är vad de flesta säger att de skulle behöva lära sig säger Anna Frykman, utvecklare med besöksnäringsfokus på Kungsbacka kommun.

Mer om Kompetens Destination Halland

Syftet med projektet är att stärka den halländska besöksnäringen genom kompetenshöjande insatser samt att undersöka möjligheten att anställa personer utanför arbetsmarknaden som vill närma sig besöksnäringen.

Utbildningarna är kostnadsfria men måste genomföras på betald arbetstid. De anställda hos deltagande företag besvarar en enkät om sitt kompetensbehov. Utifrån dessa enkäter skapar vi ett kursutbud som är skräddarsytt för vår halländska besöksnäring. Det är alltså individerna och företagens behov som avgör vilka utbildningsinsatser som kommer att genomföras i projektet, ekonomi, språk, affärsutveckling, digitala medier eller något annat.

Målet är att stärka medarbetare inom vår halländska besöksnäring i sina yrkesroller, så att de står bättre rustade på arbetsmarknaden.

Vi skall också arbeta fram en modell för kontinuerlig, snabb och flexibel kompetensförsörjning för branschen. Utöver detta vill vi stärka individer som står utanför arbetsmarknaden genom att utveckla en modell för dem att närma sig besöksnäringsföretagen som anställningsbara.

Kontakta gärna

Anna Frykman, utvecklare turism
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jeanette Bengtsson, projektledare Kompetens Destination Halland
073-341 20 33
jeanette.bengtsson@regionhalland.se