Nya taxor för Miljö & Hälsoskydd

Från 1 januari 2018 gäller nya taxor för tillsyn inom miljöbalkens område i Kungsbacka kommun.

Kommunfullmäktige har beslutat att timavgiften i taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område höjs från 860 kronor till 950 kronor.

Taxa för livsmedel

Kommunfullmäktige har beslutat att höja avgifterna för offentlig kontroll av livsmedel. Den årliga kontrollavgiften höjs till 1 214 kronor per timme. Avgiften för övriga ärenden höjs till 1 090 kronor per timme.

Taxa för tillsyn av receptfria läkemedel

Kommunfullmäktige har även beslutat att den årliga kontrollavgiften för tillsyn av receptfria läkemedel höjs till 1 090 kronor per timme.