Ett fall av mässling i Kungsbacka

En medarbetare på Kungsbacka kommun har konstaterats med mässling. Medarbetaren var på sitt arbete den 10 januari, dagen innan sjukdomen bröt ut, och personer som då kan ha varit i kontakt med medarbetaren kan ha utsatts för smittorisk.

– Detta är en lokal händelse på en arbetsplats, och det är enbart en begränsad medarbetargrupp som kan ha utsatts för smitta. Samtliga medarbetare och andra personer som varit i närheten av den smittade personen är kontaktade. Dessa personer har också erbjudits vaccination om de behöver det, säger smittskyddsläkare Mats Erntell.

Patienten, som är hemmahörande i Göteborg, kom i kontakt med smittan via sin partner. Inkubationstiden för mässling är ca 11 dagar och det är bara dygnet innan sjukdomen bryter ut som man börjar smitta. Inga andra fall av mässling har rapporterats i Halland.

Smittspårning som skyddsåtgärd

Enligt Smittskyddslagen är vi skyldiga att göra smittspårning. Personal och patienter som är födda mellan 1960 och 1980 och som har befunnit sig i det aktuella området i onsdags eftermiddag har blivit kontaktade avseende genomgången mässling eller tidigare vaccination. De med osäkert skydd har erbjudits vaccination.

Smittskyddsläkare Mats Erntell påpekar att detta är en skyddsåtgärd, det finns i dagsläget inga patienter som är smittsamma.

– I och med smittspårningen kan personer som inte är vaccinerade fångas upp och erbjudas möjligheten att snabbt få vaccinering. Vaccination måste ske inom tre dagar från att personer utsatts för smitta, säger Mats Erntell.

För de födda mellan 1965 och 1980 kan det vara osäkert om de haft mässling eller har komplett vaccination med två doser. De flesta födda efter 1980 har vaccinerats. Vaccination mot mässling har mycket god skyddseffekt. Sedan 1982 erbjuds alla barn i Sverige vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, med en första dos vid 18 månaders ålder och en andra dos i skolan. Skolbarn födda från 1970/1971 vaccinerades vid 12 års ålder i skolan från 1982.

Mer information om mässling och vaccination finns på 1177

Vid frågor, kontakta

Jesper Edlind, HR & Kommunikationschef
Kungsbacka kommun
0300-83 42 34

Vid frågor som rör mässlingen, kontakta

Mats Erntell, smittskyddläkare
Region Halland
035-13 16 13