Plan & Bygg blir Byggnadsförvaltningen

Från och med 1 januari byter förvaltningen för Plan & Bygg namn till Byggnadsförvaltningen. Namnändringen är ett led i en omorganisation där bland annat ett nytt samhällsbyggnadskontor skapas.

Oförändrat för dig som kund

Är du kund hos oss och har ett pågående bygglovsärende ska du inte märka av förändringen mer än namnändringen. Dina bygglovs- och kartärenden kommer vi ta hand om på samma ställe och du kontaktar oss med ditt ärende precis som vanligt.

Vi fortsätter med Öppet hus varje helgfri måndag klockan 15-18 i stadshuset där du kan få träffa en handläggare för att få råd och information. Årets första Öppet hus är måndagen den 8 januari.

Mer effektivt

Karl Lundgren är tillförordnad förvaltningschef för Byggnadsförvaltningen till mitten av 2018. Och han ser positivt på förändringen.

-Namnändringen är ett resultat av en intern omorganisation som syftar till att samhällsbyggnadsprocessen ska bli mer effektiv. Kunder med pågående bygglovsärenden ska inte påverkas av förändringen, säger Karl Lundgren.  

Rekrytering av ny förvaltningschef kommer att påbörjas under början av 2018. 

Bakgrund

Omorganisationen handlar om att samhällsbyggnadsorganisationen genomgår en förändring så att vi kan bli bättre på samordning när det gäller kommunens behov av infrastruktur och näringsliv.

I samband med förändringen skapas ett nytt samhällsbyggnadskontor under kommunstyrelsen. Dit flyttar kommunens planavdelning och kommunekologer för ett närmare samarbete med mark och exploatering, strategisk planering och infrastruktur.

 

Kontakta gärna

Karl Lundgren, tf. förvaltningschef Byggnadsförvaltningen
karl.lundgren@kungsbacka.se, 0300-83 46 14