Positivt ekonomiskt resultat för Kungsbacka 2017

Nu finns ett preliminärt ekonomiskt resultat för Kungsbacka kommun 2017 som visar ett positivt resultat på 163 miljoner kronor. I budgeten räknade man med 51 miljoner i plus, vilket betyder att resultatet blev 112 miljoner kronor högre än budgeterat.

Överskottet är det som blir kvar av kommunens årliga intäkter på cirka 4,5 miljarder kronor. Majoriteten av intäkterna, närmare 4,4 miljarder, går direkt till kommunens förvaltningar och löpande verksamhet. Överskottet går i sin tur till investeringar så som byggande av skolor.

- Överskottet är en förutsättning för att kunna fortsätta utvecklas och växa i den takt som vi planerar för. Vi har stora investeringar framför oss och behöver göra överskott för att inte öka låneskulden för mycket, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M).

Detta investerade kommunen i

Under 2017 har Kungsbacka kommun gjort flera större investeringar. Några exempel är:

  • Ny förskola i Tölö Ängar
  • Omklädningsrum och klubbstuga i Rydet
  • Ny Furulidskola byggs och kommer färdigställas under 2018
  • Modullägenheter i Åsa och Anneberg
  • Gång- och cykelvägar, bland annat i Särö

Vi har investerat för 492 miljoner kronor och för att finansiera det har kommunen under året ökat sina lån med 100 miljoner kronor.

Därför blev det överskott 2017

Budgetavvikelsen på 112 miljoner har flera orsaker:

  • Nämndernas totala budgetavvikelse blev plus 2 miljoner kronor.
  • Kommunen gjorde vinster vid exploatering av mark på 32 miljoner kronor.
  • Statsbidrag så som byggbonus från Boverket och bidrag från Migrationsverket samt ytterligare skatteintäkter bidrog med 27 miljoner.
  • Under året betalade vi även 10 miljoner kronor lägre räntekostnader än vad vi räknat med.
  • Utöver det har kommunen en reserv på 40 miljoner kronor där pengar inte använts på grund av bland annat fastighetsprojekt som inte avslutats och som fortsätter över kommande år.

Vart går mina skattepengar?

Läs mer på kungsbacka.se/ekonomi

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka