Så anmäler du fullt på återvinningsstationen

Den senaste tiden har många återvinningsstationer i Kungsbacka varit överfulla. Detta felanmäler du direkt till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

FTI är en rikstäckande organisation som hanterar insamlingen av förpackningar och tidningar. De arbetar alltså inte på uppdrag av kommunen utan har det fulla ansvaret för återvinningsstationerna. Synpunkter på återvinningsstationerna ska inte lämnas till kommunen utan direkt till FTI.

Felanmäl fulla behållare via FTI:s hemsida eller på telefon 0200-88 03 11. Ange stationens nummer som finns på en skylt vid stationen.

Fullt efter helgerna

Många kommuninvånare har hört av sig till oss på kommunen den senaste tiden och påtalat problemen med fulla behållare, och vi har varit i kontakt med FTI om detta. Men det är viktigt att FTI får in din felanmälan ändå.

På en del platser upplåter kommunen den mark som återvinningsstationerna står på, på andra ställen har FTI avtal med respektive markägare.

Vad kan du som privatperson göra?

  • Felanmäla direkt till FTI
  • Inte lämna skräp vid en redan överfull station

Om det är väldigt skräpigt vid en återvinningsstation under en längre tid så kan det vara fråga om en olägenhet, och då kan man vända sig till Miljö & Hälsoskydd för att göra en anmälan. 

Läs mer om återvinningsstationerna