Dags att rapportera användning av köldmedier

Bedriver du en verksamhet som restaurang, butik eller förvaltar en fastighet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Då gäller reglerna för kontroll och rapportering om köldmedier.

Om din anläggning har minst 14 ton CO2-ekv köldmedium ska du varje år skicka in resultatet av den årliga kontrollen till Miljö & Hälsoskydd. Använd den rapport du får från kontrollföretaget. Senast 31 mars ska du skicka in förra årets rapport.

Många kylfirmor erbjuder serviceavtal. Det betyder att den kylfirma du tecknar avtal med ser till att läcksökningarna görs vid rätt tid. Om du har anlitat flera kylfirmor under ett år kan du behöva skicka in flera rapporter.

Läs mer om köldmedier på vår webbplats.