VA-arbete i Särö

Under våren byter vi en vattenledning på Gihlsrovägen i Särö. Arbetet beräknas pågå från vecka 4 till vecka 12

Den befintliga ledningen är av järn och byggd 1970. Den ska ersättas med en ny ledning av PE (Polyeten).

Under arbetet kommer det att vara begränsad framkomlighet och trafiken tidvis att ledas om. 

Kontakta gärna

VA-ingenjör Iman Ataiefard
0300-83 82 63
iman.ataie-fard@kungsbacka.se