Vändpunktens föräldragrupp

Vändpunkten bjuder in till föräldragrupp för föräldrar till ungdomar upp till 20 år där ungdomen har en missbruksproblematik.

Gruppen kommer utgå från KBT-behandling och innehålla träning i kommunikation och förhållningssätt för anhöriga till personer med missbruksproblematik.

Deltagarna kommer få möjlighet att lära sig nya sätt att hantera de negativa konsekvenserna av missbruket och verktyg för hur de kan påverka ungdomen att minska sitt missbruk.

Tillfällena kommer också innehålla information och stöd kring droger och hur man kan hantera svårigheterna i att ha ett barn som missbrukar.

Gruppen kommer ha max 12 deltagare och träffas tisdagar 17.30-19.45 under fyra tillfällen på Nygatan 17B med start 27 februari 2018.

Datum och tid

  • Tisdag 27/2 kl. 17.30 – 19.45
  • Tisdag 6/3 kl. 17.30 – 19.45
  • Tisdag 13/3 kl. 17.30 – 19.45
  • Tisdag 20/3 kl. 17.30 – 19.45

Sista anmälningsdag 20/2.

Har du frågor om eller vill anmäla dig till föräldragruppen?

Kontakta gärna

Behandlare Joakim Petersson
0300–83 48 49
joakim.petersson@kungsbacka.se
Behandlare Birgitta Kinberg
0300–83 39 49
birgitta.kinberg@kungsbacka.se