Illustration: Sandra Kipper

Vi vill träffa dig och prata om företagshälsa och personalstöd

Kungsbacka kommun bjuder in till leverantörsdialog inför ny upphandling av företagshälsa och personalstöd.

Det här vill vi prata om

Vi vill höra era synpunkter på området och se om det finns andra lösningar än de som redan är beprövade. Hur kan ni hjälpa oss att få mer effekt med hjälp av ovan nämnda avtalsområden exempelvis minskad korttidssjukfrånvaro.

Är du intresserad av att vara med? Kom och för en öppen dialog med oss den 21 februari klockan 9–12 i Kungsbackas lokaler på Vägmästaren, Syréngatan 1, vi ses innanför huvudentrén, och berätta om era tankar, idéer och erfarenheter!

Anmälan

Anmäl er senast 16 februari till jessica.duerlund@kungsbacka.se.