Är du ute och cyklar?

Har du också varit osäker på vilken sida av en gång- och cykelväg du ska gå på? Nu finns svaret: till vänster.

Det är en ändring i trafikförordningen som gör att det från 15 oktober är reglerat på vilken sida man ska gå: vänster, det vill säga samma som när man går på vägrenen på en bilväg. Den som cyklar ska fortsatt hålla till höger.

En annan förändring är att cyklister över 15 år får cykla på körbanan även om det finns en gång- och cykelbana längs med vägen, om hastighetsbegränsningen på vägen är högst 50 km/h.

Detta gäller

Fotgängare till vänster (gäller från 15 oktober 2018)

På kombinerade gång- och cykelvägar ska fotgängaren från och med 15 oktober gå på den vänstra sidan i färdriktningen (som cyklist ska man färdas på den högra sidan i färdriktningen).

Cykla på körbana (gäller från 1 augusti 2018)

För cyklister över 15 år är det är sedan 1 augusti tillåtet att cykla på körbanan om hastighetsbegränsningen på vägen är högst 50 km/h, även om det finns en gång- och cykelbana längs med vägen.

Cykla på gångbana/trottoar (gäller från 2014)

Barn upp till 8 år får cykla på gångbanan eller trottoaren om cykelbana saknas.

Mer om cykelregler på Transportstyrelsen webbplats

Mer information

Trafikingenjör Sara Johansson
0300-83 52 86
sara.johansson@kungsbacka.se