Arbetsplatsolycka Teknikens hus

Strax efter lunch fredagen den 12 oktober skedde en arbetsplatsolycka på Teknikens hus.

En medarbetare anställd av Vestias underentreprenör, som är kommunens byggentreprenör för Teknikens hus, har fallit från en stege och 3,5 meters höjd. Ambulans, sjukvårdspersonal och polis var snabbt på plats och händelsen utreds nu.

Teknikens hus ligger i Inlag i Kungsbacka och ska bli lokaler för kommunens fyra tekniska förvaltningar. 


Kontakta gärna:
Maria Rosenberg, verksamhetschef lokalförörjning

Tel: 0300-83 44 30
maria.rosenberg@kungsbacka.se