Astagården expanderar med den enskilde i fokus

Det är en solig eftermiddag i oktober. Ordförande Thomas Kärrbrand, VD Maria Engman och föreståndare Daniel Johansson möter upp på gårdsplanen nedanför de tre fastigheter som utgör Astagården i Kungsbacka. Gården har fått sitt namn efter Thomas och Bengt-Eriks mamma Asta. Boendet erbjuder idag stöd och service till personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Från institution till ett hem

1956 öppnade Asta upp sitt hem för personer med funktionsnedsättning och ett kvitto på en välfungerande verksamhet är att en av de första personer som bosatte sig på Astagården i slutet av 50-talet fortfarande bor kvar, berättar Thomas när kommunstyrelsens arbetsutskott besöker verksamheten i oktober. Astagården har genomgått en förändringsresa och arbetar nu aktivt med kvaliteten för att det ska kännas som ett hem för människor som behöver stöd snarare än en institution för patienter.

– Vi vill skapa en plats, ett hem, där tillvaron känns lite bättre idag än igår och ännu bättre imorgon än idag, säger ordförande och ägare Thomas Kärrbrand.

Astagården anordnar mycket aktiviteter så som kräftskivor, bouleturneringar, skogsutflykter, höstglöd med salsadans bland mycket annat som de gör tillsammans med dem som bor på Astagården. De boende driver dessutom ett hunddagis som inbringar fint tillskott till gemensamma aktiviteter.

– Delaktigheten och inkluderingen är fantastisk i våra verksamheter. Medarbetarna och de boende är alla engagerade i verksamheten och det påverkar kvaliteten, berättar VD Maria Engman.

Flexibilitet och samarbete

På Astagården är de flesta medarbetare stödassistenter.  Föreståndare Daniel och VD Maria är båda sjuksköterskor. Det skapar en sund arbetsmiljö då det är enkelt att täcka upp för varandra, en trygghet och en flexibilitet i personalstyrkan.

– Det händer ju att även jag står i köket och steker bacon, jag är väldigt nära verksamheterna, berättar Maria. 

Expansionen fortsätter

Familjeföretaget består idag av fyra enheter, en i Kungsbacka, två i Göteborg och en i Mölndal. Astagårdens expansion startade 2004 då de öppnade sin andra verksamhet på Djurgårdsgatan i Göteborg. 2015 anställdes Maria Engman som VD för bolagen. En av hennes första uppgifter var att göra en genomlysning av organisationen, där man också expanderade med två nya enheter, en i Kvillebäcken och den senaste i Åby vid det nya kvarteret alldeles intill travbanan.

– I slutet av året inleder vi ytterligare en expansion och kommer under 2020 att öppna ett nytt äldreboende i Sisjön med 90 platser, berättar Thomas.

Fokus på kvalitet

Expansionen kräver ett nära samarbete med kommunerna. Astagården har både Mölndal, Göteborg och Kungsbacka kommun som uppdragsgivare. Det fungerar olika bra i olika kommuner. Fokus måste alltid ligga på att skapa en så bra miljö för den enskilde som möjligt, här måste kvalitet och uppföljning vara en central del och där har kommunen en viktig roll, menar Maria.

– Astagården är en viktig aktör i Kungsbacka. Det är bra med privata alternativ, det ökar valfriheten. Dessutom kan konkurrens bidra till utveckling av den kommunala verksamheten, tillägger Hans Forsberg (M), kommunstyrelsens ordförande, och tackar för ett givande företagsbesök.