Lämna förslag och rösta!

Är du mellan 14 och 20 år? Var med och påverka under höstens kampanj av Barbrobetalar!

Barbrobetalar har funnits sedan 2005 och är ett forum för ungdomsinflytande. Varje termin kan alla som är mellan 14–20 år och som bor eller studerar i Kungsbacka kommun lämna förslag på förbättringar i kommunen. Nu är det dags för årets höstkampanj!

Förslagskampanj

Ungdomskonsulenter och utvecklare i kommunen kommer att vara ute i skolorna och kampanja under hela oktober. Barbrobetalar går ut på att ungdomar lämnar förslag på förbättringar och sedan röstar man på förslagen som har kommit in. De förslag som får flest röster går vidare till ett rådslag med kommunens politiker. Sedan Barbrobetalar startade har kommunen genomfört många förslag. Läs mer om Barbrobetalar och vad kommunen har genomfört

Engagemang från ungdomar 

Nedim Kirlic, utvecklare på förvaltningen för Kultur & Fritid, har varit en av de ansvariga för Barbrobetalar sedan 2013. Han förväntar sig engagemang från ungdomar för saker som de tycker är viktiga för dem. Han lyfter fram att det är viktigt att ungdomar pratar med vänner och andra unga så att de röstar på förslagen – och det är framförallt är viktigt att komma på rådslaget i november. 

– Det är superviktigt att ungdomarna kommer på rådslaget med politikerna. Det är där de verkligen kan vara med och påverka och ha en dialog kring förslagen, säger Nedim. 

Datum 

Kampanjen pågår i alla skolor 1–28 oktober. Under den här tiden kan ungdomar både lämna och rösta på förslag. Rådslaget är den 14 november klockan 18 på kulturhuset Fyren. 

 

Gå till förslagssidan Barbrobetalar

 

Kontakta gärna 

Nedim Kirlic, utvecklare på förvaltningen för Kultur & Fritid
0300-83 78 50
nedim.kirlic@kungsbacka.se