Beställ slamtömning före vintern

Stor slambil och liten väg är en vansklig kombination, särskilt på vintern. Du som har aviserad hämtning december-mars kan beställa tidigare slamtömning utan extra kostnad.

Slam måste enligt Kungsbacka kommuns renhållningsföreskrifter tömmas minst en gång per år. Kommunens entreprenör Ragn-Sells använder stora och tunga fordon för slamsugning. Det kan vara svårt för fordonen att ta sig fram på en del mindre vägar runt om i kommunen, särskilt vintertid.

Ring och beställ

För dig som har en mindre väg fram till din fastighet kan det därför vara en bra idé att ringa till Ragn-sells kundtjänst och tidigarelägga tömningen så att den sker före vintern. Det gynnar både dig och chauffören som kör slamsugningsbilen.

Detta gäller dig som har aviserad tömning december-mars. Om du vill flyttas tömningen utan extra kostnad.

Vid beställning av tömning av slam kontaktar du Ragn-Sells kundtjänst på telefon 010-723 40 00 eller e-post info.kommunpartner@ragnsells.com.

Läs mer om slamtömning