Cirkulära affärsmodeller – framtidens melodi!

Jorden överhettas, naturresurser utarmas och tidsfönstret är på väg att stängas. Ingen kan missa att hållbarhet är högaktuellt och att hållbarhetsfrågor flyttat in till styrelserummen och blivit en strategisk ledningsfråga för företag.

Hållbarhet öppnar upp för nya affärsmöjligheter och nu är det helt okontroversiellt att tjäna pengar på hållbarhet. Cirkulära affärsmodeller är här för att stanna. Att affärsmöjligheterna med hållbarhet är ett brännande ämne råder ingen tvekan. När EMC Energi- och Miljöcentrum och Kungsbacka kommun bjöd in till Frukostklubben på temat, fylldes Facklans biosalong.

Återvinna och förlänga livslängden

Josefina Sallén från RISE (Research Institutes of Sweden) bjöd på en rafflande odyssé om världens utmaningar men med möjligheterna i fokus. Vi behöver bli 5 gånger mer resurseffektiva än idag för att hålla oss inom jordens tillgångar. Vägen framåt kräver inte bara att vi återvinner det vi producerar. Vi behöver också finna sätt att förlänga livslängden på värdet vi stoppar in i våra produkter. Med det tankesättet öppnar vi för nya idéer till användningsområden som innebär ett reellt återanvändande av både material och fysiska produkter, men också av de immateriella värdena.

Skifta fokus

Det linjära synsättet med två parter där produkten eller tjänsten förflyttas från den ena till den andra i en riktning, kan ändras till en loop. Istället för att sälja lyktstolpar säljer Varberg energi ”belysning”. Och vips har affärsmodellen ändrats. Vem som äger gatlyktan blir underordnat och relationen till kunden betydligt mer interaktiv. Jätten Ikea har påbörjat sin resa till framtiden och testar nya koncept där möbler inte bara kan omformas i funktion utan kan också bytas och hyras, och leva vidare i nya produkter.

Hållbar kreativitet - vägen framåt

Den kreativa företagaren skapar en loop – en cirkulär affärsmodell.
Vinnarna i framtiden är de som förmår utmana sin tankebanor, tänka nytt och samtidigt vara attraktiva för kunden. Tack vare Region Halland finns nu möjlighet för halländska företag att affärsutveckla med ett cirkulärt tänk utan kostnad. Genom det riktade stödet, erbjuder RISE kostnadsfri rådgivning och är bollplank till företag som vill utveckla en cirkulär affärsmodell.

EMC Energi- och Miljöcentrum har ett brett utbud av utbildningar, hållbarhetsverktyg, kompetensnätverk med mera till företag som vill utveckla hållbara affärer. För en effektiv uppföljning finns EMC:s digitala verktyg Hållbarhetsbarometern och de erbjuder stöd och rådgivning i processen att ta fram klimatbokslut. Även inom ramen för Timbanken finns möjlighet att få kostnadsfri rådgivning inom området hållbarhet. Timbanken erbjuder 5 kostnadsfria rådgivningstimmar per kalenderår.

Utmaningarna är här. Och möjligheterna. Tack vare en satsning finansierad av skattemedel kan alla halländska företag som önskar, påbörja resan mot hållbarare affärer.

www.ri.se
www.emcsverige.se
www.timbanken.se