Fler sovsalar blir lösning för att ge nyanlända tak över huvudet

Bristen på bostäder i Kungsbacka medför nu att kommunen förbereder ett så kallat oordnat mottagande av nyanlända under hösten. Den svåra bostadssituationen gör läget akut och efter att villavagnarna har blivit försenade vädjar kommunen till allmänheten om hjälp.

– Den här situationen är inget vi önskar, men för att göra det vi enligt lag är ålagda att göra så blir det tyvärr ett mottagande i sovsalar. Vi har trots upprepade dialoger med Migrationsverket inte fått skjuta på vårt mottagande till dess vi har färdigställda bostäder, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg.

Kommunen gjorde under vintern en upphandling av villavagnar för att lösa 2018 års mottagande av nyanlända. Villavagnarna är försenade, bland annat på grund av att byggloven överklagas och att markberedningen tar längre tid än beräknat. Därför kommer kommunen att behöva öppna upp fler sovsalar för att kunna ge de nya invånarna tak över huvudet.

– Det är beklagligt att det här är det enda vi kan erbjuda, särskilt eftersom det är många barnfamiljer som väntar på att komma till Kungsbacka. Sovsalar är inte ett värdigt boende, säger integrationschef Karin Martinsson.

Kungsbacka kommun tar, liksom övriga kommuner i landet, emot ett antal nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd och ska ordna boende för dessa personer.

– För att uppnå god integration är vår ambition att erbjuda ett fullvärdigt boende, där det finns goda förutsättningar för våra nya kommuninvånare att etablera sig, säger Karin Martinsson.

Bostadsbristen innebär stora utmaningar

Bostadsbristen i Kungsbacka har varit stor under många år. Det gör det svårt för kommunen att uppfylla skyldigheten att ordna boende till det antal nyanlända som Länsstyrelsen i Halland har bestämt. Under 2018 ska Kungsbacka kommun ordna boende till 293 nyanlända och även 80 personer som skulle ha tagits emot under 2017. Fram till i somras lyckades kommunen ta emot nyanlända i den takt som lagen kräver. Efter sommaren har kommunen inte lyckats erbjuda boende i samma takt längre, vilket innebär att kommunen nu på kort tid måste ta emot ett stort antal. Det rör sig om ca 100 personer under perioden oktober till december 2018 och därefter cirka 20 personer per månad.

Detta gör Kungsbacka kommun

Bostadsbyggandet är en av de viktigaste frågorna i Kungsbacka kommun och målsättningen är mycket ambitiös för att inte bara komma tillrätta med bostadsbristen utan även för att vara en attraktiv kommun. För att klara mottagandet av anvisade nyanlända måste kommunen hitta tillfälliga lösningar och tittar därför på olika lokaler som kan anpassas. Lokalerna ska fungera utifrån hälsa, hygien, matlagningsmöjligheter, brandsäkerhet, ventilation med mera. I första hand är det kommunens egna lokaler som inte används för någon verksamhet som är aktuella, men det kan också handla om lokaler där det idag bedrivs någon form av verksamhet.

– Vi kommer att hålla dialog med de eventuella verksamheter som berörs, säger Karin Martinsson.

Kungsbacka kommun har löpande dialog med privata aktörer, arbetar tätt ihop med Tempohus Kungsbacka AB och söker efter mark för att bygga mer långsiktigt. Kommunen hoppas även på hjälp från invånarna och annonserar löpande efter tips på boende.

Vädjar till allmänheten om hjälp

Har du som privatperson utrymme för en inneboende eller vill du hyra ut exempelvis ett Attefallshus? Då vill Kungsbacka kommun komma i kontakt med dig.