Förskolan i Kungsbacka bidrar till utveckling i Kenya

En grupp från Kajiado Countys utbildningsförvaltning i Kenya besöker Kungsbacka kommun den 9-11 oktober. Syftet med besöker är att hitta verktyg för att stärka kvaliteten på förskoleverksamhet i Kenya.

- Sverige ligger långt fram när det gäller arbete med förskola, enligt Unicefs rankning, och det är bra att vi kan dela med oss av våra metoder och erfarenheter för att också stärka barns utbildning på andra platser säger Sara Norlén, programkoordinator på barnrättsorganisationen Erikshjälpen som tillsammans med Kungsbacka kommun arrangerar studiebesöket.

Utbytet görs möjligt genom Erikshjälpens Kungsbackafond, som är ett samarbete mellan Erikshjälpen och Kungsbacka kommun, där en del av överskottet från Erikshjälpen Second Hand i Kungsbacka går till insatser för barn och unga i Kungsbackaområdet. Om överskottet blir stort kan fondmedel också gå till internationella insatser, vilket nu sker.

Från politiska beslut till genomförande – så skapas en förskola utifrån barns bästa

Besöket handlar om att utbyta erfarenheter kring hur man går från politiskt beslut till praktiskt genomförande och om hur förskollärare utbildas och motiveras i sitt arbete.  Under besöket träffar delegationen från Kajiado County förskollärare, chefer och politiker i kommunen för att få information om hur Kungsbacka organiserar förskola utifrån nationella och kommunala mål, styrdokument och forskning.

Flera förskolor får besök, till exempel förskolan Fjärilen på Tölö Ängar som också bjuder på  lunch och i samband med den lämar information om mat i förskolan. 

- Kungsbacka kommuns arbete med att utveckla förskolan så att den på bästa sätt möter barns behov har uppmärksammats i hela Sverige, säger Karolina Reinhold, utvecklingsledare i Kungsbacka. Det är inspirerande och roligt att nu få möjlighet till ett internationellt utbyte i dessa frågor på plats här i Kungsbacka.

Ansvar för förskolan i Kenya

I ett av de nya Hållbarhetsmålen, för global utveckling, tar man fasta på det livslånga lärandet och alla barns rätt till förskola. I Kenya hade staten tidigare ansvar för både skola och förskola, men sedan några år tillbaka ansvarar County Governments, motsvarande landsting, för förskoleverksamheten. Den statliga förskolepolicyn måste därmed kompletteras med riktlinjer och mål på länsnivå.

Erikshjälpen i Kajiado County

Kajiado County ligger mellan Kenyas huvudstad Nairobi och gränsen till Tanzania. Det är ett län som drabbas hårt av torka, med brist på mat och vatten. Många invånare lever i fattigdom, vilket bidrar till exempelvis barnäktenskap och barnarbete. Länet är också eftersatt vad det gäller samhällsservice som infrastruktur, skola och vård.
Erikshjälpen verkar i Kajiadoområdet tillsammans med den lokala partnerorganisationen New Life Mission, bland annat för att fler barn ska få tillgång till god utbildning.

Kontakta gärna

Karolina Reinhold, utvecklingsledare 
karolina.reinhold@kungsbacka.se
0300-83 58 39

Erikshjälpens kontakt:
Sara Norlén, Programkoordinator Östafrika Erikshjälpen
070-93 73 307
sara.norlen@eriksdevelopment.org