Har du fått SCB:s medborgarundersökning?

I SCB:s Medborgarundersökning får du som kommuninvånare tycka till om Kungsbacka kommun. Har du fått enkäten i din postlåda? Dina svar betyder mycket för hela undersökningen.

1600 invånare i åldrarna 18-84 år har slumpmässigt valts ut av SCB att svara på enkäten. Sista dagen att besvara enkäten med vanlig post är 31 oktober, och webbenkäten stänger 5 november klockan 13. Dina svar betyder mycket för hela undersökningen.

Du som kommuninvånare får tycka till om kommunen och du betygsätter följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Besvara enkäten på webben