Internationell skola och ny idrottsarena till Kungsbacka

En förfrågan om att förvärva kommunal mark skapar möjligheter för ny arena och en internationell skola att etablera sig i Kungsbacka kommun. Går allt enligt plan står det klart 2021. Kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg välkomnar förslaget.

– Det här är mycket positivt för kommunens invånare. Kungsbacka växer och vi är i stort behov av den här typen av verksamheter, säger Hans Forsberg.

Nystad Stadsutveckling AB har uppvaktat kommunen med viljan att köpa mark på Inlag för att etablera en skola och en idrottsanläggning med två idrottshallar. Den tänkta skolan är Internationella Engelska skolan (IES) som är en friskola. Den mark det handlar om är där simhallen och idrotts-hallarna ligger idag samt en del utav parkeringsytorna på Inlag.

Det här ska byggas:

  • Internationella Engelska skolan med plats för 600-960 elever. Planerad verksamhetsstart höstterminen 2021.
  • Ny arena med två idrottshallar för handboll, föreningsliv och skolidrott med total publikkapacitet om cirka 2500 platser. Planerad öppning under 2020.

Ärendet hanterades på kommunstyrelsens arbetsutskott idag, den 16 oktober.


Internationell skola skapar möjligheter

Vi har ett högt tryck på våra skolor och en ny skola skulle innebära en efterlängtad avlastning. Att Engelska skolan etablerar sig i Kungsbacka skapar en större valfrihet av skolor i kommunen och det öppnar upp för olika behov.

– Det är mycket bra att vi får en skola av den här karaktären i kommunen, det är det många som har efterfrågat. Vi har en stor målgrupp runt om i hela Kungsbacka för den här typen av skola. Jag tror också att valfrihet och konkurrens leder till förbättrad kvalitet i stort, säger Hans Forsberg.

Engelska skolan finns idag i Göteborg i stadsdelarna Krokslätt och Johanneberg, och elever från Kungsbacka pendlar dit. Samhällsbyggnadschef Emma Kjernald ser positivt på de effekter etableringen skulle kunna leda till.

– Det här kommer att stärka oss och näringslivet i Kungsbacka. Vi är en starkt växande kommun och vi har internationella företagare. Genom Engelska skolan kan vi delvis möta behovet av kommunal service i takt med att vi växer. Skolan innebär även en ny arbetsgivare i kommunen med internationell inriktning, säger Emma Kjernald.


Ny arena för idrottslivet

Nystad vill bygga en idrottsarena med två idrottshallar. De är tänkta för handboll, föreningsliv samt skolidrott. Båda hallarna kommer att bli 23×43 meter och kan tillsammans rymma cirka 2500 i publik. 

– Vi är i stort behov av fler idrottshallar så detta är positivt för kommunens invånare, säger Hans Forsberg.

 

Kontakta gärna

Hans Forsberg, ordförande kommunstyrelsen
0300-83 47 64
hans.forsberg@kungsbacka.se

Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef
0300-83 78 70
emma.kjernald@kungsbacka.se