Kalkning av sjöar och vattendrag

Nu pågår kalkning av våra sjöar och vattendrag. Allt för ett rikare djur- och växtliv.

Just nu utför Göteborgsregionen kalkning av sjöar och vattendrag i Kungsbacka. Det ska motverka försurning och dess effekter på djur- och växtlivet.

Kalkningen utförs med helikopter och pågår från vecka 39 och som längst till vecka 43. Under tiden kan det förekomma en del buller och tunga fordon inom området.

För mer information: Kalkning i Göteborgsregionen (extern länk)

Kontakta gärna