Kungsbacka är årets klättrare i Halland

Kungsbacka kommun flyttar upp till plats 103 när Svenskt näringsliv rankar Sveriges företagsklimat 2018. Det är en förbättring med 25 positioner jämfört med 2017. Därmed blir Kungsbacka kommun årets klättrare i Halland. Även i jämförelse med kommuner i Göteborgsregionen klättrar Kungsbacka mest.

– Det är fantastiskt roligt. Företagen är oerhört viktiga för kommunen. Det är där de ekonomiska värdena skapas och ett växande näringsliv bidrar till att öka Kungsbackas attraktivitet, säger Hans Forsberg, Kommunstyrelsens ordförande (M) och fortsätter:

– Oavsett resultat vill vi bidra till ännu bättre förutsättningar att driva företag i Kungsbacka. Vår vision är att vi ska ha Västsveriges bästa företagsklimat, det är dit vi vill nå.

Lättare att få tag i rätt arbetskompetens

En av anledningarna till den positiva trenden beror på att det har blivit lättare att få tag på kompetent arbetskraft. Fler invånare i Kungsbacka väljer helt enkelt att arbeta i Kungsbacka istället för att arbetspendla till andra orter.

– Kungsbacka är en attraktiv plats att driva företag på. Vi har många spännande företag. Det är glädjande att se att företagen upplever att det är lite lättare att rekrytera kompetent personal, säger Elinor Filipsson, näringslivschef på Kungsbacka kommun. Elinor Filipsson fortsätter:

– Vi såg redan i våras att vi gick fram i flera undersökningar. Det är väldigt roligt och för att vi ska nå Västsveriges bästa företagsklimat måste de kraftfulla insatser som vi nu gör få fullt genomslag.

100 % välkommen – ett sätt att göra det lättare för företag

100 % välkommen är en satsning som ska göra Kungsbacka ännu bättre på att få alla företag att känna sig välkomna till kommunen. Det handlar om allt ifrån ett gott bemötande till att det ska bli lättare för företagen som har ärenden med kommunen.

– Vi vill att 100 % välkommen ska genomsyra alla verksamheter som har kontakt med företag. I jämförelsen ser vi att vi går framåt i hur vi tillämpar lagar och regler. Det är mycket positivt att vi börjar se resultat av vårt hårda arbete, säger Elinor Filipsson.

En viktig fråga för näringslivet är verksamhetsmark. Därför jobbar nu kommunen med etableringar på Duvehed i Fjärås och med att detaljplanera Klovsten.

Ny strategi ska tas fram

Nu i höst lägger kommunen stor kraft på den näringslivsstrategi som ska tas fram för 2019-2022. Där kommer näringslivet involveras och målet är att vara överens om vad som är viktigt att fokusera på framöver.

– Det är många frågor som berörs i strategin för att underlätta för företag att kunna starta, driva och utveckla sina verksamheter. Vi ser fram emot att få den nya strategin på plats, säger Elinor Filipsson. 

Kontakta gärna