Newcastlesjuka hos värphöns i Lindome

Fågelsjukdomen Newcastlesjuka har konstaterats på en gård i Lindome, norr om Kungsbacka. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam sjukdom som drabbar fåglar men den är inte farlig för människor. Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning.

Det är tillträdesförbud på den smittade gården och inga djur eller djurprodukter får lämna den. Djuren kommer att avlivas och gården kommer att saneras. Jordbruksverket har inlett en smittskyddsutredning för att undersöka varifrån smittan kan ha kommit och om det finns risk för att smittan kan ha spridits vidare.

Skydds- och övervakningsområde kring den smittade gården

Jordbruksverket har beslutat att införa ett skyddsområde med tre kilometers radie kring gården, på bilden ovan visas det av den inre cirkeln. Den yttre cirkeln visar ett övervakningsområde med 10 kilometers radie. I skyddsområdet gäller bland annat följande restriktioner:

 • Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.
 • Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.
 • Det är förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter.
 • Det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.

Även inom övervakningsområdet gäller förbud mot transporter och mot utställningar. Vissa fjäderfätransporter kan utföras efter tillstånd från Jordbruksverket.

Djurägare som misstänker Newcastlesjuka ska kontakta veterinär

Newcastlesjuka är en anmälningspliktig sjukdom som lyder under epizootilagen. Kontakta alltid en veterinär om dina djur visar tecken på sjukdom. Alla som håller fjäderfä och andra fåglar uppmanas att vara extra vaksamma på sjukdomstecken.

Symtom på Newcastlesjuka hos fjäderfä

Symtomen kan variera mycket. Tecken på sjukdomen kan vara:

 • kraftigt sänkt äggproduktion
 • ägg utan skal (så kallade hinn- eller skinnägg)
 • äggskal med pigmentförändringar.
 • nedsatt allmäntillstånd
 • ökad dödlighet
 • hängande vingar, förlamade ben, vridning av nacken, kramper, cirkelgång (symtom från centrala nervsystemet)
 • andningssvårigheter med eller utan hosta
 • diarré

Hur sprids viruset?

Infektionen överförs framför allt genom direktkontakt mellan fåglar. Smitta sprids också med redskap, skor, kläder, fordon, damm och fjädrar. Viruset cirkulerar bland vilda fåglar som är oftast bärare och inte drabbas själva av sjukdomen.

 

Kontaktpersoner för journalister

Jordbruksverket Karin Åhl, smittskyddshandläggare, Enheten för häst fjäderfä och vilt
036-15 51 58
karin.ahl@jordbruksverket.se

Statens veterinärmedicinska anstalt Karl Ståhl, Biträdande statsepizootolog, Statens veterinärmedicinska anstalt 
018-67 41 27
karl.stahl@sva.se 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län Ulf Lövdahl, Länsveterinär
010-224 52 83