Ny mandatperiod 15 oktober

Efter valet börjar en ny mandatperiod i kommunen, det betyder att kommunfullmäktiges sammanträde den 16 oktober kommer bestå av nyvalda eller omvalda ledamöter och ersättare.

Den 15 oktober på valåret startar en ny mandatperiod. Det betyder att nya politiker ska ta plats i kommunfullmäktige för fyra år framöver. Politikerna i fullmäktige representeras av de partier som kommuninvånarna röstat fram i valet.

Kommunfullmäktige väljer ut en valberedning som kommer att föreslå vilka förtroendevalda som ska sitta i kommunens nämnder och andra styrelser. Kommunfullmäktige utser i sin tur övriga politiker på kommunfullmäktiges sammanträde 13 december. Övriga styrelser och nämnder börjar sedan sin mandatperiod 1 januari 2019. Även dessa politiker representerar de partier som Kungsbackas invånare röstat fram i valet.

Under mandatperioden 2014-2018 har Kungsbacka kommun haft fyra heltidsengagerade politiker, med titeln kommunalråd. Övriga politiker är politiker på sin fritid. Kommunalråden för den nya mandatperioden får tidigast väljas vid första sammanträdet efter valet.

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka