Obligatorisk prao från årskurs 8

I våras blev det obligatoriskt med praktisk arbetslivsorientering (prao) för att stärka koppling mellan skola och arbetsliv. Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. Obligatorisk prao gäller för elever från årskurs 8 och under sammanlagt minst tio dagar.

Prao för en elev ska i första hand ordnas på en arbetsplats och i andra hand genom att eleven deltar i undervisning på ett yrkesprogram i gymnasieskolan.

Praon integreras i undervisningen

En förutsättning för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig så mycket erfarenheter som möjligt under sin prao, är att praon integreras i undervisningen. Syfte och mål för praoverksamheten ska vara tydligt för varje elev innan de kommer ut på en arbetsplats. Praon är däremot en angelägenhet inte bara för studie- och yrkesvägledningen, utan också för lärarna. Såväl planering av, som erfarenheter från praon, bör integreras i olika ämnen i grundskolan med utgångspunkt i vad lärare och rektorer lokalt anser vara lämpligast.

Det är ingen särskilt avsatt tid i timplanen för prao utan det är tänkt att tas från andra ämnen alternativt att undervisningstimmar läggs till. Hur skolorna i Kungsbacka väljer att fördela timmarna för övrigt, är upp till rektor och huvudman.

Från och med den 1 juli 2018 är prao obligatoriskt

Den nya lagen omfattar de elever som börjar årskurs 8 läsåret 2018/19. I Kungsbacka kommer dessa elever att ha sin praktik vårterminen 2019 och höstterminen 2019.

I Kungsbackas grundskolor finns nu utsedda praktiksamordnare på varje skola som ska koordinera praon för eleverna. Vi använder praktikplatsen.se som är ett digitalt verktyg för praktiksamordning. Mer information om praktik finns att läsa på Skolverkets webbsida.

Kontakta gärna
Rektorn på din skola för mer information.
Länken tar dig till våra grundskolor.