Projekt läxhjälp

Vi söker dig som går i gymnasiet och vill hjälpa andra att klara sina studier. Målet med läxhjälpen är att unga vuxna ska få stöd och hjälp i sina studier och att det samtidigt ska gynna kamratrelationer.

- Detta främjar den psykiska hälsan genom bättre resultat i skolan och känslan av att ingå i ett socialt sammanhang, säger Emma Snelder, hälsopedagog i Kungsbacka kommun.
Forskning visar att faktorer så som att klara uppsatta mål i skolan, ha en positiv självuppfattning och upplevelsen av att ingå i ett sammanhang bidrar till högre välmående.

Extrajobb som läxhjälpare

Du anställs i projektform och arbetar 2-4 timmar i veckan för en eller flera gymnasieelever som behöver extra stöd för att få betyg, höja betyg eller för att känna sig säkrare i ett ämne. Du anger i ansökan i vilket eller vilka ämnen du vill jobba som läxhjälpare. Vi vill också att du skriver varför du vill jobba som läxhjälpare. Rekryteringen startar vecka 41 med ambitionen att dra igång projektet oktober/november 2018.

Vi behöver din text och ditt CV senast 17 oktober!

Du skickar ansökan till:
Emma Snelder, hälsopedagog
E-post: emma.snelder@kungsbacka.se
För frågor, ring: 0300-83 42 12