Så blir parken vid nya badhuset

Skate, parkour och hinderbana. Men också hängmattor, sittplatser och en scen. Idrottsparken vid nya badhuset blir full av möjligheter.

Innehållet i det som efter beslut i byggnadsnämnden fått namnet Idrottsparken blir allt fastare i formen. Parken blir ungefär lika stor som två fotbollsplaner (10 000 kvm) och kommer att ligga mellan det nya badhuset och ishallen, och även ha en del som går ned mot ån.

Invånardialog

Urvalet av aktiviteter i parken baseras bland annat på den invånardialog som vi genomförde hösten 2017. Den nya parken planeras att innehålla följande:

 • Skatedel med bowl i betong samt streetytor med betongplattor
 • Parkour
 • Utegym
 • Hinderbana
 • Lekplats med vattenlek studsmatta, klätterställning, snurrlek och rutschkana
 • Balansbom och volträcke
 • Scen
 • Ytor för bollek
 • Pingisbord
 • Sittplatser med bord och grill
 • Sittplats med möjlighet att spela musik
 • Hängmattor

Markbeläggningen vid aktiviteterna består bland annat av gummimatta, sand, plattor, träspån och konstgräs beroende på vad som är lämpligt för aktiviteten och med hänsyn till tillgängligheten. Se illustrationerna under Dokument nedan.

Gräs och äng

Genom hela den aktiva delen av parken går en svängd löparbana av asfalt. Allt blir inramat av en låg mur och böljande mark med grupper av träd. Det blir både klippta gräsmattor, ängsmark och perenner. 

Idrottsparken beräknas kosta drygt 20 miljoner kronor av de 100 miljoner kronor som finns avsatta i budgeten för infrastrukturen runt badhuset. Förutom parken bygger vi bland annat en stadsgata förbi badhuset, entrétorg, cirkulationsplats och parkeringsplatser längs med järnvägen. Vi planerar även för en bullerskärm mot järnvägen, i samverkan med Trafikverket.

Klar sommaren 2021

Enligt nuvarande planering påbörjas bygget av parken runt årsskiftet 2019/2020. Idrottsparken beräknas vara klar sommaren 2021.

Nya badhusområdet

Mer information

Projektledare Marie Lindh
0300-83 41 10
marie.lindh@kungsbacka.se

ANDRA NYHETER OM BADHUSET