Så tycker de äldre om äldreomsorgen

När de äldre själva får tycka till om äldreomsorgen ger de Kungsbacka kommun gott betyg överlag. Det visar resultatet från Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen.

Socialstyrelsen gör årligen den nationella undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Det är personer som är 65 år eller äldre och som bor hemma med stöd av hemtjänst eller på ett vård- och omsorgsboende som har svarat.
Personerna har bland annat fått svara på om de tycker att personalen inom hemtjänst och på boenden utför sina arbetsuppgifter bra, om de känner förtroende för personalen och hur de blir bemötta av personalen.

Gott bemötande av kunderna
Särskilt fina resultat får medarbetarna inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboendena för sitt goda bemötande av kunderna. 94 procent att de som svarat på enkäten uppger att de får ett bra bemötande av personalen som arbetar på vård- och omsorgsboende.
En stor majoritet av de boende på ett vård- och omsorgsboende uppger också de känner sig trygga på boendet och tycker att personalen har tillräckligt med tid för arbetet.

Stort förtroende för personalen
Bland kunder som har hemtjänst uppger 98 procent att de har stort förtroende för hemtjänstpersonalen. Det är  dessutom en ökad andel som uppger att de känner sig trygga hemma med hemtjänst.
Samtidigt vill kunderna i större utsträckning kunna påverka vilken tid personalen kommer hem till dom och alla vet inte vart man ska vända sig med klagomål. Det har varit en liten nedgång för resultatet i hemtjänsten på nationell nivå, och den syns även i Kungsbacka. 

Resultatet tas nu omhand på varje enhet, och ligger till grund för dialoger med kunder, anhöriga och medarbetarna.

Du kan ta del av hela undersökningen på Socialstyrelsens hemsida. 

 

Fakta Vad tycker de äldre om äldreomsorgen
Socialstyrelsens undersökning vänder sig till personer över 65 år som antingen har hemtjänst eller bor på ett vård- och omsorgsboende. Det är sjätte året som den nationella enkätundersökningen görs. Totalt har nästan 123 000 personer i Sverige svarat på enkäten. I Kungsbacka kommun svarade 62 procent av de som har hemtjänst. 39 procent av hemtjänstkundernas enkät besvarades av en anhörig. På vård- och omsorgsboenden i Kungsbacka kommun svarade 55 procent av de som fick enkäten. 66 procent av enkäterna är besvarade av en anhörig.

Kontakta gärna
Susanne Edgren, utvceklingsledare Vård & Omsorg
susanne.edgren@kungsbacka.se
0300-83 45 27