Jeanette Wiktorsson med dottern Stella på Kolla Backe förskola Förskolechef Kajsa Envall inviger Kolla Backe förskola den 4 oktober 2018. Barn på Kolla Backe förskola äter kanelbulle under invigningen Kolla Backe förskolan från insidan

Vår nyaste förskola – Kolla Backe är invigd

Kungsbacka kommuns nyaste förskola är invigd. Förskolechef med personal och barnen hälsade föräldrar, medarbetare från kommunen, politiker och andra inbjudna gäster varmt välkomna till Kolla Backe förskola i bostadsområdet Kolla.

Förskolechef Kajsa Envall inledde invigningen torsdagen den 4 oktober och berättade hur husbygget växt fram tills att förskolan stod klar i augusti. Barn och medarbetare har längtat och väntat på att flytta in i lokalerna. Förskolan, som är i två plan, är uppdelad på tre så kallade hemvister. Det finns tre hemvister på varje våningsplan, totalt sex grupper med barn.

I dagsläget finns cirka 70 barn inskrivna. Invändigt har miljöer tagits fram och inredning ska passa både omsorg och utbildning. Underlaget på gården består av konstgräs och gummimattor under lekställningarna.

Vi välkomnar

– Centralt för vårt arbete på förskolan är att arbeta utifrån grundläggande värden som handlar om att varje barn ska få vara sig själv och bli sedda, för den han/hon är, sa förskolechef Kajsa Envall i sitt tal. På Kolla Backe förskola ska alla känna sig välkomna. Att välkomna är en av fyra hörnstenar i kommunens arbetsplatskultur.

Konstverk som ifrågasätter

Under invigningen berättade konstnären Theo Ågren om konstverket som har namnet ”Lilla huset”. Valet av konstverk grundar sig på miljö, arkitektur och ifrågasättande. Konstverket är tänkt att väcka frågor hur barn och vuxna ser på världen. Det är inspirerat av frågor om livet och den mänskliga naturen.

Vi utvecklas hela livet

I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en kreativ miljö där alla tar ansvar, visar respekt och bryr sig om varandra. Alla elever lämnar skolan med god kompetens, god självkänsla och stark framtidstro.  Livslångt lärande är en självklarhet. När vi växer som människor utvecklas både näringslivet och samhället i stort. Läs mer om vision 2030

Kontakta gärna

Förskolechef Kajsa Envall
kajsa.envall@kungsbacka.se