Vård & Omsorg bjuder in till öppen nämnd

Två gånger varje år bjuder nämnden för Vård & Omsorg in till ett öppet nämndmöte. Onsdagen den 17 oktober är det dags för årets sista öppna möte.

Sammanträdet inleds med information och en timmes frågestund där allmänhet har möjlighet att ställa frågor till politikerna.

Temat för mötet är ”Att leda i förändring med fokus på digitalisering”. Andra frågor som kommer att tas upp är bland annat taxor och avgifter för Vård & Omsorg 2019 och resultatet från hemsjukvårdens enkät 2018.

Du kan läsa hela dagordningen här: 
Dagordning

Platsen för mötet är Kommunfullmäktigesalen i Stadshuset i Kungsbacka. Mötet startar klockan 14 och det behövs ingen föranmälan.

Kontakta gärna

Christina Åkesson, nämnsekreterare
christina.akesson@kungsbacka.se
0300-83 58 72