Bild framtagen av PP Arkitekter (utformning baserad på tidigare förslagshandlingar framtagna av Norconsult). Kungsbacka sportcenter, vy mot badhusets foajé med entrétrappa oh relaxterass. Den skissade vyn redovisar tänkt inriktning på färgsättning och byggnadens volym.

Verksamheten i Kungsbackas nya badhus kommer att konkurrensutsättas

Nyligen fattade nämnden för Fritid & Folkhälsa beslut om att Kungsbackas nya badhus kommer drivas av en privat entreprenör när det står färdigt våren 2020. Beslutet om att konkurrensutsätta badhuset gäller även Fjärås simhall.

Uppdrag att öka verksamheter med privat drift

Bakgrunden till beslutet är att kommunfullmäktige givit alla förvaltningar i uppdrag att kraftigt öka andelen av vår verksamhet som drivs av privata entreprenörer. Beslutet om att ha fler privata entreprenörer inom det område som traditionellt varit kommunal verksamhet, till exempel äldreboenden, skolor och nu simhallar, är ett politiskt ideologiskt beslut.

Kommunen fortsätter att sköta den tekniska driften

Konkurrensutsättningen kommer att gälla badverksamhet, simskola förutom den simskola som bedrivs i föreningsregi, gym, städning och café men inte den tekniska driften. Kommunen kommer att fortsätta sköta teknisk drift alltså skötsel av fastigheten och framställande av badvatten.

Även Fjärås simhall läggs med i upphandlingen

I samband med förslaget om privat drift av nya badhuset föreslog förvaltningen att även Fjärås simhall läggs med i upphandlingen så att det blir ett stort paket för en entreprenör att ta ett helhetsansvar för. På så sätt riskerar vi inte heller att ha kvar en mindre simhallsverksamhet som därmed skulle bli dyrare och mer sårbar än den är idag.

Personalen i simhallarna går över till privat entreprenör

Beslutet innebär att medarbetare som idag har sin arbetsplats på simhallarna kommer gå över till en privat entreprenör genom så kallad verksamhetsövergång som är reglerad i lagen. Detaljerna kring detta ska vi nu utreda.

Vi ska säkra fortsatt bra kvalitet och tillgänglighet

Nästa steg i arbetet är att vi ska upprätta ett förfrågningsunderlag där vi beskriver vad det är vi vill upphandla och vilka krav vi ställer på entreprenören och den leverans vi vill ha. Det är viktigt att vi säkrar fortsatt bra kvalitet och tillgänglighet för våra invånare och för föreningslivet.

Kontakta gärna