Vi upphandlar driften av Kolla vård- och omsorgsboende

Nästa höst går avtalet för Aleris Omsorg AB, som driver Kolla vård- och omsorgsboende på entreprenad, ut. Vi upphandlar därför en extern utförare som vill driva boendet.

Kungsbacka kommun har sammanlagt elva vård- och omsorgsboenden, varav fyra stycken drivs av externa utförare på entreprenad. Ett av boenden som drivs på entreprenad är Kolla vård- och omsorgsboende. Det drivs sedan 2007 av Aleris Omsorg AB men den 31 oktober 2019 har den maximala avtalstiden gått ut och kommunen måste gå ut med en ny upphandling, enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Nämnden tog beslut
Därför beslutade nämnden för Vård & Omsorg i maj att driften av boendet skulle upphandlas igen till en extern utförare. Tjänstemännen på förvaltningen för Vård & Omsorg tog därefter fram ett upphandlingsdokument, som nämnden beslutade att godkänna vid nämndmötet i september.

Annons ligger ute
Söndagen den 24 september gick upphandlingen ut på annons. Anbuden ska vara inne senast den 31 oktober 2018 och därefter kommer sakkunniga tjänstemän att kvalificera och utvärdera de anbud som kommit in.
Tilldelningsbeslutet, alltså vem som vinner upphandlingen, kommer att fattas av nämnden i februari 2019. Den anbudsgivare som lämnat det bästa anbudet och tilldelats kontrakt ska ansvara för driften av boendet från och med den 1 november 2019.

Fakta Kolla vård- och omsorgsboende
Kolla vård- och omsorgsboende drivs på entreprenad, i nuläget av Aleris Omsorg AB. Boendet invigdes 2002 och har totalt 71 lägenheter. Vård- och omsorgsboendet är beläget i stadsdelen Kolla i Kungsbacka. Även om ett boende drivs av extern utförare på entreprenad så är det nämnden för Vård & Omsorg som har det yttersta ansvaret för vården och omsorgen.

Här kan du läsa om pågående upphandlingar

 

Kontakta gärna
Linda Tilander, Utvecklare Vård & Omsorg
linda.tilander@kungsbacka.se
0300-83 40 56