Din gamla tröja kan bli en ny klänning

Varje person i Sverige slänger i genomsnitt över sju kilo textil i soptunnan varje år. Runt 60 procent av detta är fullt dugliga kläder som skulle kunna återanvändas. Därför samlar nu Kungsbacka kommun in textilier under Europa minskar avfallet-veckan.

Framställningen av textil förbrukar stora naturresurser. Att kasta gamla kläder och annan textil till förbränning är ett stort slöseri med resurser.

Lämna in dina textilier

Kungsbacka kommun samlar under Europa minskar avfallet-veckan tillsammans med Göteborgsregionen in textilier. Projektet kallas Circular Textile Initiative och syftar till textilierna tas tillvara och på att utveckla nya innovativa idéer kring hur de kan återanvändas. Hela den här veckan kan du lämna dina gamla textilier – både trasiga och hela – i kärl i stadshusets entré, Storgatan 37.

Under 2019 kommer det insamlade materialet att tas om hand genom att möjligtvis bli en ny kollektion, återvinnas och bli nya textilier eller användas till något helt annat. Så passa på att rensa i garderoben och samtidigt bidra till ett spännande projekt.

Mer information

Miljöingenjör Annie Orvegren
0300-83 49 38
annie.orvegren@kungsbacka.se