Elbilar ska ge elkraft till kommunens verksamheter

Som första kommun i Sverige ska Kungsbacka kommun testa den så kallade V2G-tekniken. Den innebär att några av de elbilar som kommunen har idag ska dela med sig av sin energireserv till kommunens verksamheter. I ett första skede sätts tio laddstolpar upp utanför kommunhuset.

V2G är en förkortning för Vehicle to Grid, ungefär ”från fordon till elnät”. V2G-enheter är en typ av snabbladdare som inte bara laddar elbilar, utan även för tillbaka energin som lagrats i bilbatterierna till elnätet. På så sätt kan elbilarna ge energi till kommunens verksamheter. I framtiden kan tekniken även nyttjas för att stabilisera elnätet, något som ger lägre elkostnader för kommunen.

Satsningen görs i samarbete med biltillverkaren Nissan, vars bilar stödjer V2G-tekniken, och energibolaget EON, som blir ansvariga för driften av laddstolparna.

– De bilar vi har i kommunens fordonsflotta är en outnyttjad batterireserv, säger Christer Lindström, fordonsansvarig, Kungsbacka kommun. Med hjälp av den nya tekniken kan vi använda den energi som lagras i kommunens elbilar från Nissan och därmed skapa en jämnare energianvändning för kommunens verksamheter. Vi är glada och stolta att vara den första kommunen i Sverige som integrerar och etablerar V2G-enheter. Kungsbacka är en av de solcellstätaste kommunerna i Sverige. Vi ser i förlängningen stora möjligheter att kunna lagra elen från våra solcellsanläggningar i bilar och batterilager.

– Samarbetet med Kungsbacka kommun och EON är en viktig milstolpe i omställningen till ett samhälle där kontor, skolor, bostäder, vägar och bilar, alla är sammankopplade. Det är ytterligare ett bevis på att vi tar ett stort kliv mot ett integrerat samhälle och smarta elnät. Som världens ledande elbilstillverkare, har Nissan ett ansvar att hjälpa kommuner, konsumenter och företag att skapa ett mer hållbart samhälle. Att hantera miljöutmaningarna runt om i världen, kräver smarta lösningar och ett nytt tillvägagångssätt för traditionella energi- och distributionsmodeller, säger Sanna Kaipia, Country Director Sverige, Nissan Nordic Sweden.

Kontakta gärna:

Christer Lindström
Fordonsansvarig, Kungsbacka kommun
0300-83 40 50
christer.lindstrom@kungsbacka.se

Alexandra Österplan
PR & Communications Manager, Nissan Nordic Europe
0706934751
aosterplan@nissan-europe.com