Fler företag kan få hjälp av Tillståndslotsen

Som företagare är det många lagar och regler att känna till när det gäller att söka tillstånd. För ett år sedan startade Kungsbacka kommun pilotprojektet Tillståndslotsen för att hjälpa företag på traven. Nu har kommunen bestämt sig för att dubbla antalet tillfällen.

– Tillståndslotsen handlar om ett informellt möte där företagaren träffar olika representanter och kan ha dialog med handläggare från olika förvaltningar i kommunen. Vi ger råd och information i alla de tillstånd som en företagare behöver för att starta och driva sin verksamhet, säger näringslivschef Elinor Filipsson.

Det första företaget som fick hjälp av Tillståndslotsen var Bröderna Henrikssons Stenhuggeri som då hade planer på att bygga nytt och för att göra det var det många frågor som behövde få rätas ut.

 –  Att få bolla frågor och funderingar redan innan ett bygglov direkt till tre olika förvaltningar på ett möte – ja, det betyder ju en otrolig tidsvinst! Och det är guld värt. Jag är otroligt glad för att vi blev det första företaget som fick denna service i tillståndslotsen, säger Fredrik Henriksson, Bröderna Henrikssons Stenhuggeri.

Kontinuerliga träffar

Tillståndslots träffas varannan vecka för att ge rådgivning till företagare. Tillsammans med ett eller flera företag, träffas gruppen som består av handläggare och inspektörer från Byggnadsförvaltningen, Samhällsbyggnadskontoret, Miljö & Hälsoskydd och Teknik med samordning från Näringsliv på kommunledningskontoret. Företagare kan ta direktkontakt med Anna Frykman, utvecklare på Näringsliv eller komma in via kommunens växel Kungsbacka direkt.

– Alla företagare som har frågor som rör olika typer av tillstånd är välkomna att få rådgivning via Tillståndslotsen. Det kan vara rådgivning i samband med nyetablering eller ändring av sin verksamhet som industri, restaurang, foodtruck, bilverkstad, frisör eller tillståndsfrågor vid ett större evenemang för att nämna några förklarar Anna. 

Tillståndslotsen var en idé som föddes i samband med Framtidsforum. Framtidsforum är ett återkommande evenemang i Kungsbacka där företagare, politiker och tjänstemän diskuterar framtidens företagsklimat.

Efterfrågan är stor

– Under året har vi fått mycket uppskattning från de företag som fått möta vår lotsfunktion och efterfrågan är så stor att vi dubblar antalet tillfällen. Från en gång i månaden till varann vecka. Vi vill erbjuda fler företag denna möjlighet när de har tillståndsfrågor hos kommunen. Det kommer underlätta tillståndsprocessen både för företagen och kommunen avslutar Elinor Filipsson.

Vill du träffa Tillståndslotsen?

Maila: anna.frykman@kungsbacka.se