Hållbarhetsdagar i skolornas kök

Snart är det dags för hållbarhetsdagar i skolornas kök med extra fokus på hållbarhet och matens betydelse för både hälsa och miljö.

Under tisdag-torsdag vecka 48 har skolmåltiderna i Kungsbacka kommun tema hållbarhet. Under de dagarna serveras rätter med mycket rotfrukter, fisk och fågel. Hållbarhetsdagarna ska lyfta fram vikten av att välja mat som är bra för både människor och miljö och uppmuntra till diskussion och reflektion kring maten vi äter. Hållbarhetsdagarna görs i samarbete med leverantören Aviko.

Skolmåltiden - en förutsättning för trivsel och lärande

Skolmåltiden har inte bara betydelse för hälsan, utan är en förutsättning för trivsel och lärande i skolan. I måltiden samspelar många av skolans ämnen i praktiken. Under hållbarhetsdagarna finns det möjlighet för pedagoger att uppmärksamma temat hållbarhet i undervisningen och ta del av material som uppmuntar till diskussion och reflektion kring maten vi äter.

Inför hållbarhetsdagarna har måltidspersonalen i tillagningsköken haft workshops om hållbarhet och provlagat alla recepten. Målsättningen är att kökets personal ska servera goda och hållbara måltider som i samarbete med skolans personal också blir lärorika och trivsamma.

Lär dig mer om mat, hälsa och miljö

Nedan hittar du material att använda i skolan för pedagoger, men också för andra som vill lära sig mer om mat, hälsa och miljö. Kanske dags att kolla ditt ekologisk fotavtryck? Testa dig själv med hjälp av klimatkalkylatorn!

Kontakta gärna

Annika Åkerlund, verksamhetschef Måltider
0300-83 43 36
annika.akerlund@kungsbacka.se