Höjda avgifter inom omsorgen

Från och med 1 januari 2019 gäller nya avgifter för dig som har insatser inom Vård & Omsorg eller Individ & Familjeomsorg. Det gäller dig som exempelvis bor i ett särskilt boende, har hemtjänst eller boendestöd.

Med anledning av att prisbasbeloppet har höjts år 2019 så kommer även maxtaxan att höjas. Då flertalet av avgifterna är beroende av maxtaxan så innebär det att även dessa avgifter höjs. En höjning görs även när det gäller avgifterna för mat.

Från och med 1 januari 2019 gäller följande avgifter:

Omsorgsavgift, maxtaxa 2 089 kr/mån
Timtaxa Hemtjänst     209 kr/timma
Trygghetslarm    261 kr/mån
Avgift för korttidsplats, omsorg    70 kr/dygn

Avgift för dagomsorg  

23 kr/dag
Avgift för matdistribution   17 kr/dag
Kostnad för korttidsplats, mat         125 kr/dygn
Kostnad för dagomsorg mat/fika  65 kr/port
Matportion ordinärt boende     65 kr/port   

Helabonnemang mat på vård och omsorgsboende   

3 750 kr/mån

Alla som berörs av avgiftshöjningen har fått information per brev. De nya avgifterna börjar gälla 1 januari 2019 och kommer på fakturan i februari.

Kontakta gärna