Starkt näringsliv i Kungsbacka visar färsk analys

Näringslivet i Kungsbacka har en god tillväxt och lönsamhet. För åren 2012-2017 mäter sig Kungsbacka med de främsta kommunerna i landet sett till både förädlingsvärde och tillväxt i antal nya företag och i antalet anställda.

Analysföretaget Bisnode har på kommunens uppdrag tagit fram en nulägesanalys över hur näringslivet utvecklats de senaste sex åren. Rapporten ger viktigt faktaunderlag till Kungsbackas Näringslivsstrategi som nu arbetas fram för åren 2019-2022.

Analysen visar bland annat att:

  • Näringslivet i Kungsbacka har en god tillväxt och lönsamhet under perioden, kommunen växer mer än Sveriges näringsliv i förädlingsvärde, anställda och företag.
  • Kungsbacka är en småföretagarkommun helt utan stora företag. Nästan 50% av de anställda jobbar på arbetsställen med 1-9 anställda.
  • I Kungsbacka skapas en större andel av förädlingsvärdet i unga företag jämfört med riket.
  • Största branscherna i antal anställda är Byggnadsindustri, Detaljhandel och Partihandel, men störst bransch i antal företag är Företagstjänster.
  • Flest nya jobb skapas inom Byggnadsindustrin dock växer den mindre branschen Utbildning snabbast i relativa mått.
  • Branschbalansen visar att Kungsbacka har en potential att växa ytterligare inom speciellt Företagsstödjande sektor vilket de nystartade företagen också visar.
  • Vi kan förvänta oss en fortsatt stark tillväxt i Kungsbacka då huvuddelen av de anställda jobbar i växande branscherna.
  • I Kungsbacka bor drygt 8% av invånarna i Göteborgsregionen, men sysselsätter endast drygt 5%. Den låga andelen dagbefolkning är en möjlighet för tillväxt.

Länk till rapporten