Mötesplats för gemenskap

Förra veckan arrangerades LANBIT Light i Kungsbacka – ett ungdomsproducerat evenemang där flera hundra ungdomar från hela landet träffas och samlas kring sitt intresse. Möt Mikael som jobbar med LANBIT och hör hur han och crewet gör för att det ska bli ett lyckat event.

LANBIT är Västsveriges största LAN och återkommer varje år. Det är ett ungdomsproducerat evenemang dit personer från hela Sverige kommer för att delta och samlas kring sitt stora intresse – e-sport. LANBIT har funnits sedan 2011 och bakom det finns ett crew – en arbetsgrupp som jobbar med evenemangets olika delar. Crewet består i dag av 37 ungdomar och unga vuxna som alla strävar mot samma vision.

- Vi vill skapa en mötesplats där alla känner sig välkomna och får dela sitt digitala intresse med varandra, säger en av dem.

Ett ungdomsproducerat arbete

LANBIT är ett evenemang som ungdomar producerar i samarbete med Kungsbacka kommun. Evenemanget är inte vinstdrivande och ungdomarna jobbar helt ideellt på sin fritid och handleds av kommunens ungdomskonsulenter. Syftet med ungdomsproducerade aktiviteter som LANBIT är att främja ungas ansvarstagande och engagemang, och där är ungdomskonsulenternas uppdrag att stimulera och stötta ungdomarna i deras arbete.

- Det är kul att jobba med crewet och se vilka experter de är! Vi är med vid sidan och stöttar upp och pushar framåt när det behövs, säger Anki Sandklef som är ungdomskonsulent i kommunen.

Vill bli större

Nu ligger LANBIT på topp tre i Sverige av LAN-event. Ungdomarnas mål är att nå fler som ska få chansen att utveckla sina digitala kunskaper, ingå i en gemenskap och träffa nya vänner. I framtiden vill de bli större och lyckas bli tusen deltagare. I dag är det cirka 300 personer som deltar.

Samarbete och ansvar

Crewet arbetar tillsammans för att LANBIT ska bli ett lyckat evenemang och bättre för varje år. De gör nästan allt själva och delar upp arbetsuppgifter mellan sig och ansvarar för olika delar inför och under evenemanget.

- Vi gör det mesta själva. Vi söker samarbetspartners och sponsorer, och nya medlemmar till crewet. Vi bygger upp lokalen och scenerna, planerar spelen och turneringarna, gör personalscheman och sköter webbplatsen och stora delar av marknadsföringen, berättar crewet.

Det är ett arbete där samarbete och många erfarenheter är receptet för framgång. Kommunens ungdomskonsulenter spelar även en viktig roll i arbetet med LANBIT.

- Vi får hjälp av ungdomskonsulenterna som handleder oss i olika val och med andra praktiska saker så att eventet kan rulla på och vara säkert. Exempelvis kör de deltagarna mellan sovsalarna och eventet, säger Mikael Gudmundson som är med i crewet.

Mikael, 19 år, har varit med i crewet och jobbat med LANBIT sedan våren 2017. Då började han jobba som ”security”. Det innebär bland annat att kontrollera att evenemanget är fritt från alkohol och droger, se till så att utrymningsvägar är fria och att brandsläckare fungerar som de ska, hålla koll så att ingen plankar in och att sovsalarna är säkra. Han berättar också att han jobbar med scenbygget före och efter eventet.

Har vuxit som person

Inför höstens evenemang har Mikael blivit en av de gruppansvariga för säkerhetspersonalen. Genom ansvaret och arbetet med LANBIT har han lärt sig mycket, bland annat att planera och veta hur han ska kontrollera saker.

- Jag har blivit mer självsäker för att jag vet vad jag klarar av. Jag har vuxit som person, säger Mikael.

Han tror att arbetet med LANBIT är något som han kommer att ha nytta av i framtiden.

- Jag älskar att arrangera saker och kommer att fortsätta med det ett tag till. Jag vet hur det funkar från start till slut och under eventet, säger Mikael.

Framtidens evenemang

Med det ökade digitala intresset och intresset för e-sport kan man konstatera att LANBIT med största sannolikhet är här för att stanna.  

Vill du veta mer om LANBIT och crewet? Kolla in LANBIT på webben och LANBIT på Facebook!