När vattennivån sjunker ser man vem som badar naken!

Den fullsatta biosalongen skrattade högt när SEB:s chefekonom Robert Bergqvist pekade på lågkonjunkturers positiva effekt. Alla vet att de kommer, frågan är när och om de för något gott med sig. Perioder av ekonomisk nedgång, lågkonjunkturer, blottlägger svagheterna i ekonomin. Det blir tydligt vilka reformer som krävs.

Efter lågkonjunktur följer åter igen ekonomisk uppgång. I det långa perspektivet sker det här oavsett politisk osäkerhet eller ej. Faktum är att i ett 50-årigt perspektiv har de politiska osäkerheterna haft liten påverkan på ekonomin, fastslog Bergqvist. Kanske en tröst i tider då Sverige står utan regering.

Har ”ankaret” släppt?

Profetiorna duggar tätt i media om att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Att Frukostklubben drog fullt hus är därför kanske inte så konstigt när SEB stod som medarrangör med sin chefsekonom Robert Bergqvist i talarstolen. Den välkände ekonomen började med att deklarera att han är känd för att vara pessimist. Och visst finns det många oroande tecken i världen: rekordhög global skuldsättning, ekonomisk ojämlikhet, demografisk motvind och global uppvärmning. På toppen av detta har vi dessutom Trumps handelskrig, Brexit och Italien vars banker står inför problem vida större än vad grekerna gick igenom.

Pessimisten Bergqvist skickade ett budskap om framtidstro

Ekonomin bromsar in, konstaterar Bergqvist, men det blir sannolikt ingen dramatisk inbromsning. Företagen går bra, men de närmar sig produktionstaket. Handelskriget är framför allt bilateralt mellan USA och Kina med USA som den mest drabbade. Arbetslösheten är på väg ner globalt och är nu den lägsta på 50 år. Penningpolitiken är expansiv med stigande styrräntor i de flesta länder, men de är ännu inte upp i ”normalnivå”.

Även Riksbanken står inför räntehöjningar, sannolikt med små steg med start i december eller februari. Neutral reporänta om 2,5% når vi kanske inte förrän 2024. Också i Sverige är ekonomin fortfarande stark även om byggandet bromsar in och bostadsmarknaden mjuklandat. Främsta frågetecknet nu heter ”Svenska regeringen”. En svag regering har svårt att föra en expansiv finanspolitik. Dessutom är Sverige i behov av en skattereform, avslutar Robert Bergqvist som passade på att tipsa om Makropodden för alla med intresse för världsekonomin.

Frukostklubben – viktig mötesplats i Kungsbacka

- För SEB är det viktigt att vara med och att bidra till en fysisk mötesplats för näringslivet i Kungsbacka. Frukostklubben är dessutom en jättebra möjlighet till nätverkande också med kommunens styrande politiker och tjänstemän. Jag tycker fler företagare borde ta chansen att komma. Det är ju dessutom trevligt och så får man en god frukost också, kommenterar SEB:s kontorschef i Kungsbacka, Mikael Olson.