Ny pendelparkering i Hede

Kommunen planerar att anlägga ytterligare drygt 130 parkeringsplatser för pendlare vid Hede station, utöver de 650 platser som redan finns där idag.

Parkeringsytan anläggs på den västra sidan av spårområdet. För infarten till de nya parkeringarna används den befintliga lokalgatan på västra sidan av Beijers fastighet.

Tidplan

Vi har ansökt om ett tillfälligt bygglov på 5 år och kan förhoppningsvis börja byggnationen redan innan årsskiftet 2018/19. Den nya pendelparkeringen beräknas vara klar våren 2019. 

Översikt

För mer information kontakta gärna 

Liw Rehnström
Projektledare
0300-83 81 07
liw.rehnstrom@kungsbacka.se