Stort intresse för Kungsbacka Entreprenörskola

Nyföretagandet i Kungsbacka är högt. Det märks inte minst på kvällarna på Kompetenscentrum där Kungsbacka entreprenöskola är i full gång med att coacha blivande företagare. Intresset att delta i kursen är så stort att kommunen startat en tredje grupp denna höst.

Kungsbacka entreprenörskola är en starta-eget kurs till personer som står i begrepp att bli egna företagare. Kursen erbjuds av kommunen genom ett samarbete med Business region Göteborg. Claes Rydholm, handledare för kursen och egen företagare, har under längre tid utbildat nyföretagare i Kungsbacka genom starta-eget kurserna. Han ger här sin bild av nyföretagandet och hur det utvecklats genom åren i Kungsbacka.

Hur upplever du som konsult nyföretagandet i Kungsbacka?

- Oerhört inspirerande, Kungsbacka som kommun har i förhållande till sin storlek, väldigt hög grad av företagaranda. Det tror jag också är en av förklaringarna till att det är tre fulla grupper, det är enklare att ta steget att starta eget om det finns en utpräglad företagaranda.

Varför tror du att det är sådant högtryck på Kungsbacka entreprenörskola?

- Jag uppfattar att Kungsbacka kommun driver och prioriterar företagarfrågorna i allmänhet och nyföretagarfrågorna i synnerhet. Starta eget kurserna är en del, nyföretagarkvällarna är säkert också en bidragande faktor som inspirerar folk till att vilja starta eget.

Hur har responsen varit från de deltagare som gått kursen?

- Generellt sett är personerna väldigt nöjda med var de får med sig. Det blir också en inre resa för personerna och allt eftersom kursen går styr de in i olika fack. Utbildningstillfällena präglas av en hög grad av interaktivitet, vilket skapar en spännande dynamik. Det finns ett enormt engagemang och vilja att lyfta och nyttja gruppens erfarenheter och kompetenser och de använder ständigt varandra som bollplank för att prova sina idéer. För mig som kursledare är det dessutom oerhört spännande att få ta del av deras affärsidéer, visioner och drömmar, avslutar Claes Rydholm.