Unga ambassadörer i Eurocities

Victoria Afnani och Filippa Planvall representerar Kungsbackas unga på Eurocities årskonferens i Edinbourgh.

I år är det premiär för unga ambassadörer som deltagare på årskonferensen som ska handla om medborgarnas attityder till EU, hur kan vi jobba bättre med demokratifrågor och hur kan vi skapa bra mötesplatser. På konferensen deltar både politiker och tjänstepersoner. För Victoria och Filippa, som båda går tredje året på Samhällsvetenskap internationell profil på Aranäsgymnasiet, väntar debatter, panelsamtal och diskussionsgrupper när unga ambassadörer ska diskutera framtiden för Europas städer.

– Det ska bli roligt att träffa ungdomar från andra länder och höra vad de tycker och tänker, säger Victoria och Filippa. Vi läser ju internationell profil för att vi är intresserade av internationella relationer. Nu får vi chans att prata med både andra ungdomar och politiker.

Eurocities är en organisation av europeiska städer och syftar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte och att vara en påverkansaktör på EU ur städernas perspektiv. Kungsbacka kommun har varit medlem i tre år och deltar i ett forum för frågor kring digitalisering.

För att bli uttagna till unga ambassadörer på årskonferensen skrev Victoria och Filippa en uppsats om "Mitt Europa 2030" och gjorde en video om vilka områden de skulle prioritera om de var borgmästare för en dag.

– Många har inte så stor kunskap om EU och tycker att det är så långt bort från oss, säger Victoria och Filippa, men vi har faktiskt stor möjlighet att vara med och påverka om vi bara tar chansen.