Unga möter politiker!

Busskort, gym, konstvägg och skolskåp. Detta är några av de ämnen som ungdomar tycker behöver förbättras i kommunen. Under en månad har ungdomar fått lämna förslag och röstat på förbättringar och nu är det dags för rådslag med kommunens politiker.

Höstens Barbrobetalarkampanj avslutades 28 oktober. Under fyra veckor har kommunens ungdomar fått lämna förslag och röstat på förbättringar i kommunen. Under dessa veckor har också kommunens ungdomskonsulenter hållit demokratiutbildningar för kommunens alla högstadie- och gymnasieskolor för att lära unga om demokrati, den demokratiska processen och vilka rättigheter man har som barn.

Vad är Barbrobetalar?

Förslag som har kommit in 

Kampanjen resulterade i 26 förslag och 294 röster. Nu är det dags för rådslag där förslagen kommer att tas upp med kommunens politiker. Förslagen som tas upp på rådslaget är:

  1. Busskort till alla elever (91 röster)
  2. Gym i Åsa (59 röster)
  3. En permanent öppen konstvägg i centrala Kungsbacka (46 röster)
  4. Större skåp i Åsaskolan (24 röster)

Rådslag 14 november

Rådslaget är i kulturhuset Fyren onsdag 14 november klockan 18–20. Då träffas ungdomar och politiker och diskuterar förslagen. Rådslaget är öppet för allmänheten - välkommen dit!

De förslag som inte gick vidare till rådslaget görs om till synpunkter som kommunen tar hand om. Den som lämnade förslaget kommer att få ett svar från kommunen om hur man ska gå vidare med synpunkten.

Beslutsprocessen

Det kan ta olika lång tid att besluta om ifall kommunen ska genomföra förslaget. Det kan bero på om det finns pengar för att göra det. Det kan också bero på vem som behöver ta beslutet. I vissa fall kan det krävas ett politiskt beslut ända upp i Kommunfullmäktige för att genomföra förslaget. 

 

Kontakta gärna 
Nedim Kirlic, utvecklare
nedim.kirlic@kungsbacka.se
0300-83 78 50