Upphandling Hålabäcksskolan

Kommunens upphandling av entreprenör för ombyggnationen av Hålabäcksskolan är klar. Det blir Veidekke som får uppdraget.

Entreprenaden är upphandlad som en totalentreprenad i samverkan. Ombyggnationen beräknas vara klar till skolstarten 2020 då Hålabäcksskolan blir skola för elever från årskurs 4-9.

Läs mer här - Ombyggnad och renovering av Hålabäcksskolan och lokalen sommarlust

 

Kontakta gärna:
Maria Rosenberg, verksamhetschef lokalförsörjning
0300-83 44 30
maria.rosenberg@kungsbacka.se