Varför har Kungsbacka ingen arena för elitfotboll?

Just nu har många synpunkter på kommunens agerande när det gäller arena för att spela allsvensk fotboll i Kungsbacka.

I oktober säkrade Kungsbacka DFF en plats i damallsvenskan och Kungsbacka kommun är stolta och glada över att föreningen nått sitt idrottsliga mål om att spela i högsta serien.

Ingen godkänd anläggning i Kungsbacka

I dagsläget finns ingen fotbollsarena i Kungsbacka som är godkänd för allsvenskt spel av Svenska Fotbollsförbundet. Kungsbacka kommun har nu ansökt om bygglov för att rusta upp Tingbergsvallen i enlighet med Svenska Fotbollsförbundets krav. Den största åtgärden kommer vara att sätta upp belysning som gör att matcherna kan TV-sändas. Därutöver behöver en hel del andra åtgärder genomföras.

Säkrar en godkänd anläggning i Varberg

För att finansiera åtgärderna behöver vi prioritera om i vår budget, ett arbete som vi nu håller på med. Eftersom vi inte är säkra på om anläggningen kan bli klar till nästa säsongsstart beslutade vi i samråd med Kungsbacka DFF att föreningen skulle anmäla den färdiga arena som finns i Varberg som sin matcharena. På så sätt riskerade inte laget att stå utan arena i det fall Tingbergsvallen inte blir klar. Det skulle kunna bli en väldigt svår situation som vi inte vill försätta oss i.

Arena för eliten tar resurser från breddidrotten

Anledningen till att vi inte gjort någon satsning på att rusta upp en arena för elitfotboll förrän nu är att en arena för ett allsvenskt lag inte kan byggas på ren spekulation. Det hade tagit resurser från den breddidrott vi har som primär målgrupp. Vi var under 2018 osäkra på lagets möjligheter att fullfölja säsongen men nu visade det sig att det var möjligt och att föreningen genomförde det på ett bra sätt. Då ska Kungsbacka kommun också satsa på deras möjligheter att spela i allsvenskan. Det arbetet är igång nu.

Kommuner samarbetar eftersom skattemedel ska räcka till mycket

Vi vill också förtydliga vår inställning om att det i stort är bra att kommuner kan samarbeta kring olika idrottsanläggningar då de är mycket kostsamma att bygga men framförallt att driva. De skattemedel som finns tillgängliga för kommunerna behöver räcka till väldigt mycket inom välfärdssektorn och för att slippa höja skatten, skära ner eller prioritera allt för hårt kan det vara bra att vi i kommunsverige skapar samarbeten kring arenor inom större geografiska områden än bara inom den egna kommungränsen. Då kan idrottssverige bli starkare tillsammans och fortsätta att utvecklas.

Kontakta gärna